AutoCAD Kursu'nu Neden Bilgi Eğitim de Almalıyım?

  • Autocad kursları'mıza katılarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.
  • Autocad Kursu sonunda makine, inşaat, mimarlık, mobilya, elektrik, harita ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz. 
  • AutoCAD Kursu 'na kayıt olmadan, devam eden Autocad eğitimi'ne misafir olarak katılıp kalitemizi ve farkımızı görebilirsiniz.
  • Bilgi Eğitim, Autodesk Yetkili Eğitim ve Test Merkezi olduğu için Autocad kursları'nı programın en güncel versiyonu ile verir.
  • AutoCAD Eğitimi esnasında en az bir adet plan, görünüş, kesit ve üç boyutlu katı model çizimi uygulamalı olarak derste yapılır.
  • Autocad Kursu 'nda dersler 8-10 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, projeksiyon sunumu ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.
  • Autocad Kurs ücretlerini senetle 6 taksit , Kredi Kartı ile 9 Taksit olarak ödeme kolaylığı vardır.

AutoCAD Eğitimi İçeriği

Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları

  • Autocad 2016 Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation'in tanıtımı, arkafon renginin değiştirilmesi ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi
  • Çizim ekranının arka plan renginin değiştirilmesi ve line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme 
  •  Autocad'de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi 
  • Çember, yay , Elips, Elips Arc gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma
  • Autocad'deki diğer Çizim komutları : Ray (ışın), xline (inşa çizgisi), mline (paralel çoklu çizgi), polygon (çokgen), rectangle (dikdörtgen) oluşturma
  • Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), nokta stili tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut (halka), spline (eğri) oluşturma uygulamaları
  • Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Ortho, Polar, Osnap, Dynamic Input, Object Snap Tracking, Quick Properties  gibi)
  • Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması
     

AutoCAD Kursu Modify (Düzenleme) Komutları

  • Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
  • Temel Düzenleme komutları : Erase (silme ), Move (taşıma), Copy (kopyalama),  Rotate (döndürme), Offset (Paralel Kopya alma)
  • Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
  • Diğer Düzenleme Araçları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma ), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
  • Düzenleme komutları : fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point ( Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
  • Yeni eklenen modify araçları: Lengthen ( Şekil uzatma ) , Align ( Hizalama) komutlarının kullanımı
  • Polyline (birleşik çizgi), Pedit

Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)

  • Zoom Realtime
  • Zoom Window
  • Zoom Dynamic
  • Zoom Center
  • Zoom Scale
  • Zoom Object
  • Zoom Scale
  • Zoom In
  • Zoom Out
  • Zoom All
  • Zoom Extents
  • Zoom Previous
  • Pan Realtime
  • Viewres ile eğrisel şekillere yakınlaşınca oluşan kırıklıkları giderme
     

Autocad Dersi'nde Layer ( Katmanlar )  ve Hatch ( Taramalar ) Yazı Oluşturma

  • Katman oluşturma, katman özellikleri tanımlama ve aktif layer 'i değiştirme
  • Katman bazında çizimlerde Turn On / Off ( açma/kapatma) ,  Freeze / Thaw ( dondurma / çözme ),  Lock / Unlock ( kilitli/kilitsiz duruma getirme, Plotable / Non -Plotable ile plotter den çıkmasını sağlama / engelleme
  • Make Current ile bir nesnenin Layer'ni aktif yapma, Match Layer ile bir nesnenin katmanını diğer bir nesne ile aynı yapma
  • kullanılmayan katmanların silinmesi, katman bazında çizimlerin seçilmesi
  • Layer Previous ile katmanlarla ilgili işlemleri geri alma
  • Hatch komutu ile taranacak alanların belirlenmesi, tarama deseni seçimi, tarama çizgileri arasındaki mesafenin ve açının ayarlanması
  • Hatch ile kapalı alanların düz renkler ve geçişli renklerle boyanması
  • Yeni tarama desenlerinin autocad e eklenmesi

Yazı, Ölçülendirme ve Tablo Ekleme

  • Autocad Eğitimi'nde Single Line Text  (Tek Satırlık Yazı) , Multiline Text ( Çok satırlı yazı ) ekleme
  • Multiline Text  ile özel karakterlerin yazımızın içine eklenmesi ve word gibi başka programlardaki yazıları Autocad e alma
  • Text Style ile farklı yazı stilleri tanımlama
  • Çizim dosyamızdaki yazılarda Bul / Değiştir özelliğini kullanma
  • Mirttext komutu ile Yazıların simetriğini alırken düz ya da ters çıkmasını sağlama
  • Dimension komutları ile farklı ölçülendirme teknikleri
  • Dimension Style ile Ölçülendirme ayarlarını değiştirme
  • Aktif ölçü stilini değiştirme ve Yapılan ölçülendirmelerin stili değiştirme
  • Table komutu ile tablo ekleme
  • Tablo ayarlarının yapılması ve tabloya yazı ekleme

AutoCAD Kursları'nda Blok Oluşturma ve Ekleme Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması

  • Create Block ile yapılan çizimlerin blok haline getirilmesi
  • Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
  • Insert Blok ile blokların projemize eklenmesi
  • Design Center komutu ile Autocad programının kendi içindeki hazır blokların eklenmesi
  • Blokları dosya olarak kaydetme
  • Projemizde blok adına göre seçim yapmak ve blok sayısını öğrenmek
  • Kullanılmayan Blokların dosyadan silinmesi
  • AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma

Properties sekmesindeki Nesne Özellikleri ile ilgili Komutlar

  • Object Color ile oluşuturulacak nesnenin renginin belirlenmesi
  • Lineweight ile oluşuturulacak nesnenin çizgi kalınlığının belirlenmesi
  • Linetype ile oluşuturulacak nesnenin çizgi tipinin belirlenmesi
  • Match Object komutu ile bir nesnenin özelliklerini, aynen diğer bir nesneye aktarma
  • List komutu ile seçilen bir nesnenin geometrik özelliklerini listeletmek
  • Sağ Tuş - Properties ile seçilen nesnenin özelliklerini görüp-değiştirmek

Groups sekmesindeki Komutlarla Gruplarla ile ilgili işlemler

  • Group komutu ile seçilen nesneleri grup haline getirme
  • Ungroup komutu ile grupları bozma
  • Grup nesnelerin grup olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceğini belirleme

Utilities sekmesindeki Ekstra Araçlar

  • Distance komutu ile iki nokta arası mesafeyi ölçme
  • Radius komutu ile seçilen nesnenin yarıçapını öğrenme
  • Angle komutu ile iki nesne arasındaki açıyı ölçme
  • Area komutu ile belirli bir bölgenin Alan ve Çevresini öğrenme
  • ID Poiint komutu ile bir noktanın koordinantını öğrenme
  • Point Style ile eklenecek noktanın stilini değiştirme
  • Quick Select ile nesnelerde belli özelliklere göre hızlı seçim yapma
  • Select All komutu ile projedeki tüm çizimin seçilmesi
  • Quick Calculator komutu ile bazı matematiksel ifadelerin hesaplatılması

Clipboard Sekmesindeki Komutlar

  • Cut-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında taşıma işlemleri
  • Copy-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri

Autocad Projeleri 'nin Çıktı Alınması ve Farklı Formatlarda Kaydedilmesi

  • Plot komutu ile autocad çizimlerimizin ölçeksiz-ölçekli olarak çıktı alınması
  • Autocad kursu 'nda yapılan çizimleri Pdf olarak kaydedilmesi
  • Projenin jpg ve png formatlarında resim olarak kaydedilmesi
  • AutoCAD eğitimlerinde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı 
  • AutoCAD kursları 'nda başka projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
     

Autocad Kursu 'nda 3D Katı Modelleme Çizim Komutları

  • Arayüzün 3D Modelling olarak değiştirilmesi
  • Izometric Görüntülere Geçiş
  • Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus komutları üç boyutlu katı nesneler oluşturma
  • Wireframe, Conceptual, Hidden gibi farklı görüntüleme modları arası geçiş
  • Extrude, Loft, Revolve, Sweep komutları ile iki boyutlu nesneleri üç boyutlu hale dönüştürme
  • PloySolid komutu ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar vb. modeller oluşturma
  • Press / Pull komutu ile iki boyutlu nesnelere üçüncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden esnetip uzatma-kısaltma

AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Nesneleri Düzenleme Komutları

  • Union, Subtract ve Intersect komutları
  • Extrude Faces, Taper Faces, Move Faces ve Color Faces ile yüzey bazında işlem yapma
  • 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
  • Üç boyutlu nesnelerde Chamfer, Fillet Komutu
  • Autocad'de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri
     

AutoCAD Proje Uygulamaları

  • AutoCAD eğitimi nde uygulama sınavı yapılması
  • Mesleki Proje Çizimi
  • AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma 
  • AutoCAD dersi esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi 
  • AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi 
  • AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri 
  • Mimari Proje çalışması 
  • Autocad Kursu Döner merdiven uygulaması 
  • Makine parçası çizimi 
  • Peyzaj proje uygulaması 
  • AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri 
  • Tefriş elemanları çizim uygulamaları 
  • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
  • AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri 
  • Koltuk Modelleme çizimi
  • Masa ve Vazo modelleme uygulaması
  • Cıvata çizimi
  • Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
  • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
  • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
  • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
  • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma
Seminer
Yazılımın Mühendisi
ücretsiz
27 Temmuz - 20:00
Değirmenönü Kültür Sanat Merkez
Bilişim
4006
Eğitim
SCADA Siber Güvenlik Eğitimi
ücretsiz
29 Temmuz - 09:00 - 17:00
Originn Coworking
Bilişim
4006
Eğitim
Google Analytics Kursu
29 Temmuz - 31 Ağustos - 18:00 - 21:00
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Bilişim
4006
Eğitim
Online Bilişim Eğitimleri
31 Temmuz - 1 Ağustos - 23:50
Univerist® Education Company
Bilişim
4006
Eğitim
Ms Office Eğitimleri
31 Temmuz - 1 Ağustos - 23:59
Univerist® Education Company
Bilişim
4006
Webiner
E-Ticaret Micro MBA Programı
31 Temmuz - 1 Ağustos - 23:59
Univerist® Education Company
Bilişim
4006
Eğitim
Ms Office Eğitimleri
1 Ağustos - 31 Ağustos - 14:00 - 14:00
Bilim Akademi
Bilişim
4006
Eğitim
SEO Eğitim Zirvesi
ücretsiz
13 Ağustos - 19:00 - 22:00
Titanic City Taksim
Bilişim
4006
Fuar
6.Uluslararası Isaf Smart Home Fuarı
ücretsiz
14 Eylül - 17 Eylül - 09:00 - 18:00
Bilişim
4006
Fuar
6.Uluslararası Isaf IT Security Fuarı
ücretsiz
14 Eylül - 17 Eylül - 09:00 - 18:00
Bilim Teknoloji
5050
Konferans
Costumer Experience Conference - Müşteri Deneyimi Konferansı 2017
20 Eylül - 08:00 - 18:00
Divan Hotel Taksim
Bilişim
4006
Fuar
13.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı
ücretsiz
19 Ekim - 20 Ekim - 09:00 - 18:00
Haliç Kongre Merkezi
Bilim Teknoloji
5050
Konferans
Dijital Yaratıcılık ve Geliştirici Konferansı
ücretsiz
4 Kasım - 07:30 - 20:00
Istanbul
Bilişim
4006
Etkinlik.io Android Uygulama
Neden üye olmalıyım?

Haberdar ol: Şehrinde gerçekleşen 20 kategoride etkinlik mailine gelsin.

Kişiselleştirilmiş etkinlik önerileri: Etkinlikler arasında kaybolma. Şehrini ve ilgi alanlarını seç, beğendiğin kişi ve markaları takip et. Sana özel etkinlik önerileri al.

Profesyonel etkinlikler: Linkedin ile üye olarak ağırlıklı profesyonel etkinliklerden haberdar olabilirsin.

Özel indirimler: Harika deneyimleri daha ucuza yaşamak için bizi takip et.

Etkinlik.io

Etkinlikler tek bir yerde: Biletix, mybilet, eventbrite ve daha fazlası

Binlerce etkinlik: Şu anda keşfedebileceğin 1614 etkinlik

Pratik filtreleme: Aradığını kolayca bulabileceğin etkinlik filtresi

Organizatörle etkileşim: Etkinlik organizatörüne doğrudan ulaşabilme

Etkinlikler Sosyal Medya'da

Etkinlikleri ilgi alanınıza göre Facebook, Twitter ve Linkedin üzerinden de takip edin.

Sosyal Medya'da Takip Et
Etkinlik.io Android Uygulama
Etkinlik.io'yu Kişiselleştir!