VI. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PLATFORMU

UKMOP Nedir?

Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu Kongresi (UKMOP), 2010 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından başlatılmıştır. Bu etkinliğe önceki senelerde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır.

UKMOP, kurulduğu yıldan bu yana her yıl farklı bir üniversitede, farklı bir şehirde Öğrenci – Sanayi – Akademi – Kamu katılımıyla, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla bir bütünün dört farklı paydasını bir araya getiren toplantılar düzenlemektedir.

UKMOP’un Amaçları

Kimya mühendisliği öğrencileri ile alanında uzman akademisyen, kamu ve firma temsilcilerini buluşturan etkinliğimizde ana amaçlarımız;

  • Mezun olacak mühendislerinin çalışacakları sektörleri tanıması ve ileride karşılaşabilecekleri durumları üniversite hayatında iken öğrenmesine yardım etmektir.
  • Öğrencilerin üniversite hayatında önüne koyacakları hedefleri daha gerçekçi olarak belirlemelerine ve kararlarını daha doğru bir şekilde verebilmemize katkı sağlamaktır.
  • Kimya Mühendisliği öğrencilerinin deneme yanılma yöntemiyle zamanını ve enerjisini boşa sarf etmesine engel olmak için sektördeki ve kamudaki işleyişin ilk ağızdan öğrenilmesine ve tecrübe paylaşımında bulunulmasına yardımcı olarak daha verimli Kimya Mühendisleri yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.
  • Kimya Mühendisliği öğrencilerinin akademi ve sanayi alanında seçenekleri konusunda bilgilenerek kafalarındaki belirsizlikleri gidermelerini ve geleceklerini rastlantısallıktan kurtarmaları amaçlanmaktadır.

Gelişmiş ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyen ülkemizin belki de bu yolda koşmasını engelleyen unsurlardan biri de üretmekten çok tüketmeye alışmış sanayii sistemidir. Bu sebepledir ki ülkemizde Kimya Mühendislerine verilen önem gelişmiş ülke seviyelerinin çok altındadır. Geleceğimize verilen bu önemi gelişmiş ülke seviyelerine çıkartmak bizlerin elindedir.